Tävlingsbidrag webbstjärnan

Syfte och mottagare

Anledningen till att vi heter ”åren efter gymnasiet” är enkelt. Vi vill ge tips till vad man kan göra när man har tagit studenten.

Alla längtar väl tills dagen då man äntligen är fri från skolan? Men det är vanligt att man inte har planerat vad man ska göra. Man vaknar upp dagen efter och helt plötsligt inser man att  man inte har koll på vad man ska göra när när dagarna inte är fyllda med skola och plugg.

Vissa vet precis vad de vill göra men många har inte tänkt på allt de “tråkiga” som är väldigt viktigt. Just därför har vi skapat våran hemsida, för att hjälpa till. Vi vill kunna hjälpa alla ungdomar som känner sig förvirrade eller som har stora drömmar som känns omöjliga att nå.

Varför borde vi vinna?

Vi tycker att vi borde vinna eftersom vi har valt att fokusera på många områden för att göra hemsidan så intressant som möjligt och även unik. Vi har lagt ner mycket tid på hemsidans innehåll och uppbyggnad. Vi har tagit hjälp av kunniga folk inom områdena vi upplevt varit svåra samt försökt få med samhällets tankar och idéer i hemsidan.

Vi har arbetat så bra vi kunnat på hemsidan, både hemma och på skoltid för att få ett så bra resultat som möjligt. Vi har varit väldigt noga med att skriva innehållet själva och inte genom att kopiera information. Vi har försökt formulera oss på ett för det första eget sätt och för det andra med ett enkelt språk som passar unga vuxna. Även för att förtydliga vilken målgrupp hemsidan är anpassad till. 

Vi har jobbat så effektivt vi har kunnat och gjort vårt bästa, dessutom hela tiden med en bra stämning i gruppen och med ett härligt samarbete då vi alltid hjälper varandra att skriva och utveckla så bra som möjligt! Vi har också alltid kunnat hålla oss sams och alla tycker att vårt huvudämne är väldigt intressant och roligt.

Vad har vi lärt oss?

Under tiden som vi har haft webbstjärnan så har vi lärt oss hur man skapar en hemsida. Vi har lärt oss att samla mod och åka på studiebesök samt prata med människor i samhället. Vi har behövt ta eget ansvar men samtidigt lita på gruppen. Vi har utvecklat vår samarbetsförmåga genom att ta vara på varje persons styrkor och hjälpa varandra med våra svagheter.

Självklart har vi lärt oss det vi vill nå ut med hemsidan. Om två år kommer vi själva sitta i den situationen som förmodligen du som läser gör just nu. Då kan vi enkelt gå tillbaka och läsa vad vi skrev. Då har vi själva nytta av arbetet, vilket vi ser som en stor fördel!

Upphovsrätt

Informationen på vår hemsida har vi själva skrivit ihop med egna ord och vi har alltså inte kopierat någonting. Vi har tagit information från våra lektioner i skolan, studiebesök som vi har gjort, intervjuer med vänner, familj och främlingar, en enkät som vi själva gjort och olika hemsidor då vi självklart varit källkritiska. Alla hemsidor som vi tagit information från finns länkade längst ner på varje sida. Bilderna som vi inte har tagit själva har vi hittat på Google där vi har gjort avancerade sökningar och vi har därmed bara använt bilder som får användas och publiceras kommersiellt.

Allt vårt egna material som finns på hemsidan får inte användas hur som helst utan måste godkännas av oss för att få delas eller ändras.

Pedagogisk koppling

Genom vår sida om konsumenträtt samt genom att vi förklarar sparande, lånande och hur man ska tänka kring budget och annat ekonomiskt ansvar uppfyller vi ”Eleven kan översiktligt redogöra för individens rättigheter och skyldigheter i rollen som konsument, förhållandet mellan hushållets inkomster och utgifter, tillgångar och skulder samt för sambanden mellan den privata ekonomin och samhällsekonomin.”

Vi uppfyller också kravet gällande källkritik genom att vi under varje sida länkat våra källor och varit källkritiska. Så här står det om kunskapskravet ”I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.”

Här kan ni läsa hela läroplanen:

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-program/subject.htm?subjectCode=SAM&courseCode=SAMSAM01b&lang=sv&tos=gy#anchor_SAMSAM01b

 

Elin Stenlund

Brunetten i gruppen heter Elin Stenlund.  Hon är personen som ligger bakom de flesta av våra bilder. Hon är en driven person som alltid vill göra saker så bra som möjligt.

Hon är en 16 år gammal tjej som bor ca 3 mil utanför Umeå, i en liten by som heter Västansjö. Där bor hon med mamma, pappa och en lillasyster. De äger även en kanin som heter Daisy.

Nästa år kommer Elin att läsa ekonomi med inriktning ekonomi på Dragonskolan i Umeå.

På fritiden älskar hon att rida, speciellt islandshästar. Det har hon nu gjort i ungefär 5 år. Hon gillar även att köra skoter i fjällen och umgås med kompisar.

Elin gillar mest att spara pengar. Hon drömmer om att i framtiden kunna köpa sig en egen häst med pengar hon själv har sparat ihop.